Turnir Bocanja za zene!

Ako ste zaintresirani javi te se upravi!

Poziv na Turnir Boćanja za žene
Turnir će se održati u nedjelju 30. travnja 2017. godine sa početkom u 11 sati, a to u domaćinstvu HKŠD ”Croatia” (adresa: Mejerigatan 1-3, Helsingborg)
pod pokroviteljstvom Saveza hrvatskih društava u Švedskoj.
Budući da smo po treći put raspisali prvenstvo u boćanju za žene na razini HS-a, predlažemo da Vi iskoristite priliku za organiziranje Vašeg lokalnog natjecanja, kako bi imenovali svoje prvakinje i zaista poslali najbolje ekipe na ovo završno natjecanje.
Iz svake udruge možete prijaviti dvije (2) ekipe, a svaka ekipa se sastoji od tri (3) sudionice.