Zastavice / Vimplar

Imamo lijepe zastavice na prodaju, samo 50 kr/komadu!
Kupite i budite sponzor naseg nogometnog tima ?

Vi har jättefina vimplar till försäljning, bara 50kr/st!!
Köp och sponsra vårt fotbollslag!! ?

Zahvalnica!

Zelimo se zahvalit sponsorima naseg nogometnog tima: VOLAN AB i SSG AB!

Vi vill tacka sponsorer: VOLAN AB och SSG AB
Ni betyder mycket för våra fotbollskillar

Borås Arena 2

PAZNJA!!!!!

Nasi decki imaju sutra 21/3 prijateljsku utakmicu sa GIF u 20:30 sati u Båras Arena 2!

 

 

Bocanje za zene, turnir

Poziv na turnir boćanja za žene
u domaćinstvu HD Croatia – Katarina Zrinski u Göteborgu i pod pokroviteljstvom Saveza hrvatskih društava u Švedskoj.

U subotu 21. travnja 2018. godine sa početkom u 11 sati.

Iz svake udruge možete prijaviti dvije (2) ekipe, a svaka ekipa se treba sastojati od tri (3) sudionice.

Prijavite se do 4/4 na mejladresu: kontakt@tomislav-boras.se porukom na Facebook ili Ana Konc na mobil:0736790524

Nova uprava/ Nya styrelsen

Ordförande/Predsjednica: Ana Konc 073-9760524
Viceordförande/Do predsj.: Stefan Krajacic 073-3702274
Sekreterare/Tajnik: Frano Martinovic 070-7451655
Kassör/Riznicar: Josip Szalaj 072-4277069

Ledamöter/Clanovi upravnog odbora:

Marija Magdalenic 033-133128
Petar Poje 073-1596846
Dario Krnjic 070-0066673

Suppleanter/Zamjenici uprav.odbora

Kresimir Pavlovic 073-5667877
Ivan Vrebac 033-138135

Mejladresa/Mailadress: kontakt@tomislav-boras.se

Clanarina za 2018 god./Medlemsavgift för år 2018 0-23god/ålder: 50kr. Od/Från 24 god./år: 100kr.

Plusgiro: 79 92 18-3

Bozic/Jul

Sve najbolje vam želimo za ove Božićne blagdane, da ih provedete u zdravlju i veselju!

Vi önskar Er en fridfull och kärleksfull Jul!