Styrelsen (uprava)

Konstitutionsmöte för år 2020

Ordförande/Predsjednica:      Vesela Maletic       073–6447843

Viceordförande/Do predsj.     Josip Szalaj              072–4277069

Sekreterare/Tajnik                     Petar Poje                 073–1596846

Kassör/Riznicar                              Ana Konc              073-9760524                   

Ledamöter/Clanovi upravnog odbora:

Marija Magdalenic           033–133128

Stefan Krajacic                 073–3702274

Frano Martinovic              070–7451655

Suppleanter/Zamjenici uprav.odbora:

Ivan Vrebac                      033–138135

Dario Jozic                        072-8656186

Hemsidan:                                             Ana Konc

Facebooksidan:                                   Josip Szalaj, Ana Konc, Dario Jozic

ABF                                                         V. Maletic

Föreningsrådet:                                   M. Magdalenic

Sport / fotboll seniorer                      Stefan Krajacic, Petar Poje

Den nya styrelsen kommer att ha möten sista onsdagen i månaden kl: 18:00, Josip Szalaj sammankallande.

 

kontakt@tomislav-boras.se

Clanarina/Medlemsavgift. 0-23god/ålder:  50kr.  Od/Från 24 god./år: 100kr.

Plusgiro: 79 92 18-3