Styrelsen (uprava)

Konstitutionsmöte för år 2022

Ordförande/Predsjednica         Vesela Maletic (1 år) 073–6447843

Sekreterare/Tajnik                       Petar Poje ( 2 år) 073–1596846
Kassör/Riznicar                            Ana Konc ( 1år) 073-9760524
Ledamöter/Clanovi upravnog odbora:
Katica Matek ( 2 år)
Josip Szalaj ( 1år)
Frano Martinovic ( 2år)
Lucia Krnjic ( 2år)
Suppleanter/Zamjenici uprav.odbora:
Ivan Vrebac
Marija Magdalenic
Hemsidan: Ana Konc
Facebooksidan: Ana Konc
ABF V. Maletic, Katica Matek
Föreningsrådet: Katica Matek, Ana Konc
Styrelsen har möten sista torsdagen i månaden kl: 18:00

 

kontakt@tomislav-boras.se

Clanarina/Medlemsavgift. 0-23god/ålder:  50kr.  Od/Från 24 god./år: 100kr.

Plusgiro: 79 92 18-3